Søknadsfrist utøvende studier er 15. desember
Skriv ut

SØKNAD OG OPPTAK 2017/2018

Søknadsfristen for alle utøvende programmer var 15. desember 2016 og du kan ikke søke for opptak høsten 2017 mer.

Vi takker for alle som har søkt og vi ser fram til videre opptaksprosess!

Velkommen som søker til Barratt Due musikkinstitutt!
Her finner du informasjon om de ulike utøvende studieprogrammene som vi tilbyr. Søknadsfristen for alle programmer er 15. desember 2016. Opptaksprøvene til bachelorprogrammet og ettårig påbygningsstudium finner sted fredag 10.- søndag 12. mars 2017. Masterprogrammet tilbys i samarbeid med Norges musikkhøgskole og opptaksprøvene finner sted på NMH i uke 8.

__________________________________________________


SPESIFIKK INFORMASJON TIL DE FORSKJELLIGE PROGRAMMENE

__________________________________________________ 

• 4-årig bachelorprogram i utøvende musikk 

• Ettårig påbygningsstudium i utøving på bachelornivå 

• Masterprogram i utøvende musikk 

__________________________________________________

FELLES INFORMASJON FOR ALLE SØKERE
__________________________________________________ 


VIKTIGE FRISTER OG DATOER
 
15. november 2016
: Registrering i søknadsportalen åpnes

15. desember 2016: Søknadsfristen utløper kl 23:59

20. desember 2016:
- Frist for opplasting av dokumenter og noter
- Frist for innbetaling av registreringsgebyr og eventuelt akkompagnementsgebyr

Uke 8: Masterprogrammet tilbys i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH) og opptaksprøvene finner sted på NMH i uke 8.

10. - 12. mars 2017: Opptaksprøver bachelorstudiet og påbyggingsstudium
Sted: Barratt Due musikkinstitutt

1. mars 2017: Resultatet av opptaksprøvene på masternivå publiseres og tilbudsbrev blir sendt ut.

20. mars 2017: Senest i løpet av denne dagen vil resultatet av opptaket til bachelor/påbygningsstudiet være klart og tilbud om studieplass sendes ut.

15. juni 2017: Viktig informasjon til nye studenter sendes ut (blant annet årsplan og timeplan for klasse-/gruppeundervisning)

1. august 2017: Vitnemål for utdanning avsluttet våren 2017 må være sendt inn

21. august 2017: Oppstart av studieåret 2017/2018
__________________________________________________


OPPTAKSFORSKRIFT

Les her

__________________________________________________

AVGIFTER OG GEBYRER

Registreringsgebyr:
Samtidig med at søknad sendes inn, betales et gebyr á kr. 300,- (dette gjelder alle søknader og alle typer utdanning.)
Innbetaling skjer til: bankkonto nr 6011.06.46650. Påfør søkerens navn og adresse og hva beløpet gjelder! (Søknaden vil ikke bli behandlet før registreringsgebyret er betalt.)

For betalinger fra utlandet: IBAN: NO2360110646650. Swift/bic: NDEANOKK

Akkompagnementsgebyr:
Søkere som til prøvespillet ønsker akkompagnatør fra instituttet, må betale en avgift på kr. 300,-. Innbetalingsfrist 20. desember 2016, se over for innbetalingsinformasjon. Søkere kan ikke regne med å få øve med akkompagnatøren. 

Studieavgift:
Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole hvor alle utdanninger er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse.
Studieavgiften for studieåret 2017/2018 er kr 9 000,- pr semester, kr 18.000,- pr studieår. Studieavgiften justeres årlig.

__________________________________________________ 


SPØRSMÅL?

Send en epost til opptak@bdm.no.

__________________________________________________ 

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: